Hyödyt irti sertifioidusta siemenestä

31.1.2019

Uuden kasvukauden suunnittelu on monella tilalla jo hyvässä vauhdissa. Viime kesän sato tuotti pääsääntöisesti hyvälaatuista siementä tilan omaan käyttöön, mutta säästyäkseen yllätyksiltä on siemenen laatu erittäin tärkeää varmistaa hyvissä ajoin ennen kylvöä.

Monilla tiloilla idätystestit kuuluvat kasvukauden valmistelujen rutiinitoimenpiteisiin, mutta valitettavan monella kylvöille lähdetään ilman tietoa siemenen laadusta. Itävyyden lisäksi tuhannen siemenen paino on välttämätön tieto määriteltäessä oikeaa kylvömäärää. Viime kesän kuivien olojen takia jyväkoko jäi monella tavallista pienemmäksi, mikä on tarpeen huomioida. Siemenen laadun varmistamiseen kuuluu keskeisesti myös siemenlevintäisten tautien analysointi.

Sertifioidun siemenen laatu on varmistettu tarkasti ja monivaiheisesti viranomaisen toimesta. Sertifioidussa siemenessä ei ole hukkakauraa eikä siinä esiinny haitallisia kasvitauteja. Lisäksi sen riittävä itävyys on varmistettu ja tuhannen siemenen paino määritetty.

Kotiuta jalostuksen tuoma satoisuushyöty

Laatusiemenen käyttöä voidaan tutkimusten mukaan pitää yhtenä välittömimmin käsillä olevana keinona tehostaa kestävästi Suomen kasvintuotantoa. Suomalaisilla viljelijöillä on käytössään eri siemensukupolvia, mistä johtuen Suomi kuuluu suurten satokuilujen maihin monien Itä-Euroopan maiden tapaan. Lajikkeiden nopeampi uusiutumiskierto olisi tapa kotiuttaa välitön satoisuushyöty.
Kasvinjalostus tuottaa keskimäärin runsaan yhden prosentin sadonlisää per vuosi. Vaihtamalla uusiin satoisampiin lajikkeisiin voidaan viljelyssä hyödyntää tämä satoisuuden kasvu. Samalla kehittyvät usein myös muut tärkeät ominaisuudet kuten korrenlujuus ja taudinkestävyys.

Kuivuus syynä viime vuoden heikkoon itävyyteen

Viime vuonna alkukasvukauden paikoin erittäin kova kuivuus aiheutti epätasaista orastumista eri viljoilla. Syyksi epäiltiin joidenkin lajikkeiden osalta voimakasta itämislepoa eli dormanssia, mutta silloisen Eviran, nykyisen Ruokaviraston asiantuntijoiden mukaan pääsyy oli kuivuus; tehdyt idätyskokeet osoittivat, että sopivan kosteassa mullassa siementen itävyyslepo murtui ja siemenet itivät normaalisti täyttäen sertifioitavalta siemeneltä edellytettävän itävyyden.

Lue asiaa koskeva uutinen

Siementarkastus 100 vuotta #siemen100

Suomessa on tuotettu virallisesti tarkastettua, laadukasta siementä jo 100 vuotta. Vuosittain sertifioitua siementä tuotetaan noin 36 000 hehtaarilla ja näin saadaan viljelijöiden käyttöön Suomen olosuhteisiin soveltuvia lajikkeita ja niiden siemeniä. Sertifioidun siemenen tarkastuksista ja tutkimuksista vastaa Ruokavirasto.

Lähde: Luke, Laatusiemen-hanke