TurkkaBOR

TurkkaBOR

Sato Turkka on satoisa lajike. Virallisissa lajikekokeissa se on kuulunut satoisimpien monitahoisten ohrien joukkoon. Lajikkeen hyvää sopeutumiskykyä kuvaa sen menestyminen kaikilla viljelyvyöhykkeillä, eri vuosina ja eri maalajeilla. Erityisen hyviä satoja Turkasta...
TurkkaBOR

HermanniBOR

Sato Hermanni on satoisa aikainen ohra. Lajikkeen hyvää sopeutumiskykyä kuvaa sen menestyminen kaikilla viljelyvyöhykkeillä, eri vuosina ja eri maalajeilla. Lajikkeen erinomainen sadontuottokyky on tullut esille myös kaikilla satotasoilla. Hermanni sietää hyvin...
TurkkaBOR

WolmariBOR

Sato Aikaisuuteensa nähden Wolmari on hyvin satoisa. Wolmari kilpailee satoisuudessaan jopa useiden myöhäisempien monitahoisten ohrien kanssa. Wolmarin tuhannen jyvän paino on melko korkea ja hehtolitrapaino yleisesti viljeltyjen aikaisten ohrien tasolla....
TurkkaBOR

VerttiBOR

Sato Vertti on aikaisuus huomioiden hyvin satoisa. Vertin laatu on ehdottomasti aikaisten ohrien kärkeä. Keskimääräinen tuhannen jyvän paino, hehtolitrapaino  ja täysjyväprosentti ovat olleet virallisissa lajikekokeissa huomattavan korkeat.  Vertin valkuaispitoisuus...
TurkkaBOR

SeveriBOR

Sato Severi on menestynyt hyvin viljelyssä eri maalajeilla I-vyöhykkeeltä aina IV-vyöhykkeelle saakka. Monitahoisen ohran pääviljelyalueella se on erinomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon. Eteläisessä Suomessa Severi on satoisana lajikkeena tuottoisa vaihtoehto...
TurkkaBOR

KaarleBOR

Sato Kaarle on hyvin satoisa monitahoinen ohra, ja se pärjää satoisuussa myös isolle osalle kaksitahoisia lajikkeita. Kaarle on menestynyt erinomaisesti eri vuosina ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Se sopeutuu hyvin myös eri maalajeille. Suurimmat satoerot Kaarlen...
TurkkaBOR

Justus

Sato Justus on satoisuudeltaan hyvä ja se on menestynyt viljelyssä hyvin eteläisestä Suomesta aina IV-vyöhykkeelle saakka. Justuksen tuhannen jyvän paino on hyvin korkea ja myös hehtolitrapaino sekä I+II-lajitteiden osuus hyvä. Justuksen tärkkelyspitoisuus on korkea...
TurkkaBOR

EverstiBOR

Sato Eversti on erittäin satoisa monitahoinen ohra kaikille viljelyvyöhykkeille. Viljelyvyöhykkeellä I Everstin sato on korkea verrattuna muihin monitahoisiin lajikkeisiin. Myös viljelyvyöhykkeillä II ja III se on sadossa varsin kilpailukykyinen kaksitahoisiin...
TurkkaBOR

ElmeriBOR

Sato Elmeri on satoisa monitahoinen ohra, jokamenestyy erittäin hyvin kaikilla viljelyvyöhykkeillä I-IVe. Elmerin tuhannen jyvän paino ja täysjyväprosentti ovat korkeat. Hehtolitrapaino on lajikkeiston keskitasoa ja valkuaispitoisuus samalla tasolla kuin muiden...
TurkkaBOR

AukustiBOR

Sato Aikainen Aukusti on satoisa lajike kasvuaikaansa nähden. Aukustin jyvän laatu on hyvä. Tuhannen jyvän paino ja hehtolitrapaino ovat korkeita, samoin sen valkuaispitoisuus on satotaso huomioiden melko hyvä. Käyttötarkoitus Aukusti soveltuu hyvin rehuohran...
TurkkaBOR

AlvariBOR

Sato Alvari on yksi markkinoiden satoisimmista monitahoisista ohrista, vaikka se on 2-3 päivää aikaisempi kuin monet keskimyöhäiset kilpailijansa. Sen sato on kilpailukykyinen myös useimpiin kaksitahoisiin lajikkeisiin verrattuna. Alvari on isojyväinen. Sen...