CordeliaBOR

Edelleen laajassa viljelyssä
Edelleen laajassa viljelyssä oleva rypsi. Korkea sadontuottokyky ja hyvä öljypitoisuus.

Sato

Cordelia-kevätrypsin satotaso on korkea. Se on myös öljyntuotto-ominaisuuksiltaan erinomainen lajike. Virallisissa lajikekokeissa Cordelian öljypitoisuus on ollut lajikkeiston korkeimpia. Suuren sadon ja korkean öljypitoisuuden ansiosta Cordelia tuottaa suuria öljysatoja. Lehtivihreäpitoisuus oli Cordelialla rypseille tavanomaisen matalaa tasoa. Siemenkoko ja valkuaispitoisuus ovat nykylajikkeiden keskimääräistä tasoa.

Käyttötarkoitus

Cordelia soveltuu kasviöljyteollisuuden käyttöön.

Viljelysuositus

Cordelia on menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla koko kevätrypsin viljelyalueella. Sitä suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III ja IV.

Varsi

Laonkestävyydeltään Cordelia on kohtalainen.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 04565
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2009

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 – 2020, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike. Kevätrypsejä ei ole ollut virallisissa lajikekokeissa vuoden 2020 jälkeen.

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Öljypitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
39 SYNTHIA BOR (M) 22 2002 100 108 1099 9 108 2,7 22,6 409 42,2 848 9
41 CORDELIA BOR 34 1870 93 109 1100 30 111 2,7 22,8 383 42,4 797 14
42 BIRTA 16 1880 94 110 1109 29 112 2,7 22,3 377 42,4 802 14
43 SINUHE BOR 8 2122 106 108 1101 23 112 2,5 20,3 389 45,3 967 10
46 AUREA CL 8 1608 80 108 1093 28 101 2,5 23,4 340 39,6 635 15
49 SW PETITA 25 1792 90 109 1105 22 108 2,8 21,7 349 43,9 793 14
75 SYNNEVA BOR 14 1963 98 108 1097 15 110 2,6 22,7 403 42,0 828 9
78 KUUTAR CL BOR 8 1824 91 108 1095 30 102 2,7 22,3 367 41,4 756 12

 

Edustajat

Lisätietoja

Anu Väinölä

Anu Väinölä

Kasvinjalostaja

Öljykasvit
050 455 2819
anu.vainola(at)boreal.fi