NiklasBOR

Myllylaatua parhaimmillaan
Aikaisten kaurojen kärkiluokkaa niin satoisuudessa kuin jyväkoossakin. Lujakortinen lajike, joka sopii viljeltäväksi koko Suomessa.

Sato

Niklas on yksi aikaisimmista kauralajikkeista. Satoisuus ja aikaisuus huomioiden Niklas on erittäin kilpailukykyinen sadontuottaja jopa lähes kymmenen päivää myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna.

Niklaksen sadon laatu on erinomainen. Tuhannen jyvän paino on aikaisista lajikkeista korkein ja se on useita myöhäisiä myllykauralajikkeita isojyväisempi. Alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on pieni. Hehtolitrapaino on hyvä. Niklaksen valkuais- ja rasvapitoisuudet ovat keskimääräistä parempia. Niklaksen kuoripitoisuus on melko alhainen ja jyvä on valkoinen.

Käyttötarkoitus

Niklaksen sato soveltuu myllykauraksi, vientiin ja rehukauraksi.

Viljelysuositus

Niklas soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Se menestyy myös kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

Niklasta suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III ja IV.

Kasvuaika

Niklas on aikainen kaura.

Korsi

Niklaksen laonkestävyys on hyvä. Korsi on hieman pidempi, mikä on eduksi kuivissa oloissa.

Taudinkestävyys

Niklaksen taudinkestävyys on aikaisten kaurojen keskimääräistä tasoa. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 08024
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2014

Lajikevertailu

Aikaiset kaurat, Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Lajittelu (%,>2,5 mm) Lajittelu (%,<2,0 mm)
1 NELLA BOR 12 5857 103 89 946 15 89 37,8 52,5 13,5 20,6 672 56,1 2,5
2 PERTTU BOR 12 5950 104 89 950 10 88 37,9 54,2 13,7 21,2 691 44,1 3,8
4 NIKLAS BOR (M) 36 5697 100 90 929 16 88 39,3 52,9 14,1 22,0 679 52,8 4,3
5 LUUKAS BOR 13 6047 106 90 935 11 88 38,7 53,0 13,7 21,8 714 58,9 3,6
6 AKSELI BOR 51 5596 98 90 942 12 84 32,4 54,2 14,1 22,0 672 24,5 8,4
7 MEERI BOR 4 5315 93 90 933 .. 90 38,8 52,8 14,1 .. 619 53,2 4,7
8 MARIKA 13 5606 98 92 958 9 85 37,6 53,1 13,7 22,5 643 56,8 4,7
9 JUKKA BOR 13 6269 110 93 963 12 85 39,4 52,6 13,0 22,3 687 55,2 4,3

 

Edustajat

Lisätietoja

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Kaura
050 376 6737
hanna.haikka(at)boreal.fi