NiklasBOR

Myllylaatua parhaimmillaan
Aikaisten kaurojen kärkiluokkaa niin satoisuudessa kuin jyväkoossakin. Lujakortinen lajike, joka sopii viljeltäväksi koko Suomessa.

Sato

Niklas on yksi aikaisimmista kauralajikkeista. Satoisuus ja aikaisuus huomioiden Niklas on erittäin kilpailukykyinen sadontuottaja jopa lähes kymmenen päivää myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna.

Niklaksen sadon laatu on erinomainen. Tuhannen jyvän paino on aikaisista lajikkeista korkein ja se on useita myöhäisiä myllykauralajikkeita isojyväisempi. Alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on pieni. Hehtolitrapaino on hyvä. Niklaksen valkuais- ja rasvapitoisuudet ovat keskimääräistä parempia. Niklaksen kuoripitoisuus on melko alhainen ja jyvä on valkoinen.

Käyttötarkoitus

Niklaksen sato soveltuu myllykauraksi, vientiin ja rehukauraksi.

Viljelysuositus

Niklas soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Se menestyy myös kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

Niklasta suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III ja IV.

Kasvuaika

Niklas on aikainen kaura.

Korsi

Niklaksen laonkestävyys on hyvä. Korsi on hieman pidempi, mikä on eduksi kuivissa oloissa.

Taudinkestävyys

Niklaksen taudinkestävyys on aikaisten kaurojen keskimääräistä tasoa. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 08024
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2014

Lajikevertailu

Aikaiset kaurat, Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 NELLA BOR 12 6095 103 91 945 18 92 38,1 52,7 13,3 20,8 683 55,0 2,3
2 NIKLAS BOR (M) 31 5904 100 92 927 15 92 39,9 53,2 13,9 22,1 696 53,1 4,0
4 PERTTU BOR 12 6189 105 92 950 13 91 38,1 54,4 13,4 21,4 702 43,0 3,6
5 LUUKAS BOR 13 6282 106 92 935 13 92 39,1 53,2 13,5 21,8 729 57,9 3,4
6 MEERI BOR 4 5554 94 93 930 .. 94 39,3 53,1 13,9 .. 634 52,4 4,5
7 AKSELI BOR 51 5830 99 93 945 13 87 32,7 54,4 13,9 22,2 690 23,1 7,8
8 MARIKA 16 5831 99 95 963 14 89 38,1 53,5 13,5 22,3 659 55,9 4,5
9 AVETRON 4 6209 105 95 965 .. 94 34,6 54,4 13,5 22,1 705 .. ..
10 KONTIO 16 5975 101 96 973 24 96 39,4 52,3 13,4 21,6 680 71,0 2,4

 

Edustajat

Lisätietoja

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Kaura
050 376 6737
hanna.haikka(at)boreal.fi