Torju toksiineja panostamalla kylvösiemeneen

9.5.2017

Hometoksiinit ovat punahomeiden (Fusarium -sienten) aiheuttamia myrkyllisiä yhdisteitä, joiden muodostumiseen vaikuttaa useita tekijöitä. Niitä esiintyy keskimääräistä enemmän kauralla, mutta myös kaikilla muilla viljoilla.

Viime kasvukaudet ovat opettaneet, että hometoksiinit on otettava tosissaan. Ne ovat sekä ihmisille että eläimille myrkyllisiä ja aiheuttavat pitkäaikaisessa altistuksessa mahdollisia haittavaikutuksia. Elintarvikkeiden valmistukseen käytettävän viljan hometoksiinipitoisuuksille on lainsäädännössä asetettu enimmäisrajoja. Rehuviljalle on asetettu suositusarvoja. Käytettäessä omaa viljaa kotieläinten ruokinnassa on tärkeää selvittää sen laatu. Erityisesti siat ja hevoset sekä yleisesti nuoret eläimet ovat herkkiä hometoksiineille. Nautaeläimistä lypsylehmät ovat lihanautoja herkempiä toksiineille.

Viljelytoimenpiteet ovat ratkaisevassa roolissa toksiinien hallinnassa, sillä kaikki viljelyssä olevat lajikkeet altistuvat punahomeille tautipaineen ollessa riittävän kova. Myös sadon huolellinen, heti sadonkorjuun jälkeen suoritettu kuivaus ja käsittely niin, että pääosa pienistä jyvistä päätyy jätteeseen vähentävät hometoksiinien riskiä merkittävästi.

Laadukas ja peitattu kylvösiemen torjuu toksiineja

Punahomeita ja siten hometoksiinien muodostumista suosivat alkukesän kuivat olosuhteet ja heinäkuulle (viljojen kukinta-aikaan) osuvat erimittaiset sadejaksot, jotka ovat muuttuvan ilmastomme johdosta yleistyneet. Sääolosuhteita ei voi hallita, mutta toksiinien esiintymistä voidaan parhaiten hillitä hyvillä viljelytoimenpiteillä ja erityisesti laadukkaalla kylvösiemenellä.

Punahomeet leviävät viljakasvustoon kylvösiemenen mukana, minkä vuoksi hyvälaatuinen, kunnostettu ja peitattu kylvösiemen on yksi toksiinitorjunnan perusteista. Punahomeet leviävät myös kasvijätteen seassa, mikä puolestaan suosii kyntöä toksiinien torjuntakeinona.

Panosta hyväkuntoiseen kasvustoon ja monipuoliseen viljelykiertoon

Jo viljelysuunnitelmia tehtäessä olisi hyvä huomioida toksiiniriski ja suosia monipuolista viljelykiertoa. Viljojen rinnalle kannattaakin ottaa muita lajeja, kuten öljykasveja, hernettä tai härkäpapua. Toksiinien hallinnassa hyviä tuloksia on saatu aikaan myös kauran kukintavaiheeseen ajoitetulla homesiententorjunnalla.

Panostamalla kasvuston hyvään kuntoon hillitään punahomeiden esiintymistä ja samalla varmistetaan viljasadon hyvää laatua. Viljelyyn kannattaa valita lajikkeet, joilla on alueelle sopiva kasvuaika sekä hyvä laonkesto. Näin varmistetaan, että sadonkorjuu tulee tehtyä ajallaan ja kasvusto pysyy pystyssä ja elinvoimaisena koko kasvukauden ajan. tai että kasvusto pysyy pystyssä ja sadonkorjuu päästään tekemään hyvien puintisäiden vallitessa (Elinvoimaisuuteen vaikuttavat enemmän lannoitus- ja kasvinsuojelutoimet)

 

Katso videolta lisätietoja toksiineista kauranjalostaja Leena Pietilän kertomana.