IisakkiBOR

IisakkiBOR

Sato Aikaisuudestaan huolimatta Iisakki on erittäin satoisa lajike – myös eteläisessä Suomessa. Iisakin jyväkoko on ollut virallisissa kokeissa selvästi muita aikaisia lajikkeita suurempi ja samaa tasoa kuin parhailla päätyypin lajikkeilla. Myös lajikkeen...
IisakkiBOR

UrhoBOR

Sato Aikaisuusluokassaan Urho on hyvin satoisa. Urho on viljelyvarma lajike ja hyvästä talvehtimisesta johtuen vuosien väliset satovaihtelut ovat olleet pieniä. Urhon jyvä on keskikokoinen. Hehtolitranpaino on muiden lajikkeiden tasoinen. Valkuaispitoisuus on...
BotnicaBOR

BotnicaBOR

Sato Botnica tuottaa hyvän ja laadultaan tasapainoisen sadon. Aikaisuusluokassaan Botnica on hyvin satoisa hankalissa talvehtimisoloissa. Sitkeänä syysvehnänä Botnica on viljelyvarma lajike. Botnican jyvä on keskikokoinen. Hehtolitrapaino on muiden lajikkeiden...
IisakkiBOR

ArktikaBOR

Sato Syysvehnä Arktika tarjoaa erittäin hyvää talvenkestävyyttä ja satoisuutta vaativiinkin olosuhteisiin. Arktikan sadon laatu on hyvä. Hehtolitrapaino on korkea ja leivontalaadun kannalta olennainen sitkon laatu on hyvä. Myös Arktikan sakoluvun kestävyys hyvä....
IisakkiBOR

WappuBOR

Sato Wappu tuottaa satoa tasaisella varmuudella. Sen satotaso on kasvanut siirryttäessä I-vyöhykkeeltä kohti III-vyöhykettä. Lajikevertailuissa satoero Wapun eduksi on tullut esille erityisesti hyvissä kasvuoloissa ja yleisen satotason kasvaessa. Wappu onkin...
IisakkiBOR

LeidiBOR

Sato Leidi on huippusatoisa kevätvehnä. Korkean sadontuottokyvyn omaavana lajikkeena Leidi sopii parhaiten I-vyöhykkeelle intensiiviseen viljelyyn. Leidi-kevätvehnä on erittäin suurijyväinen lajike. Leipäviljoille tärkeä hehtolitrapaino on myös korkea. Leidin...
IisakkiBOR

KruunuBOR

Sato Kruunu on satoisa. Kruunun sakolukuominaisuudet ovat markkinoiden parhaimpia. Sen jyvä on keskikokoinen ja hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus hyvällä tasolla. Kruunun leivontateknistä arvoa kuvaavat tunnusluvut sekä leivontatulos ovat moitteettomat....
IisakkiBOR

KreiviBOR

Sato Kreivi on satoisa päätyypin kevätvehnä. Virallisissa lajikekokeissa Kreivin satotaso on ollut samaa luokkaa kuin pari päivää myöhäisempien lajikkeiden. Kreivin viljakaupallinen laatu on hyvää tasoa. Sen jyväkoko on keskimääräinen ja hehtolitrapaino korkea....
IisakkiBOR

JaarliBOR

Sato Jaarli on satoisimpia päätyypin kevätvehnälajikkeita. Se soveltuu laatuominaisuuksiensa puolesta erinomaisesti myllyvehnälajikkeeksi vehnänviljelyn pääalueille. Jaarlin jyväkoko on erittäin suuri, samalla tasolla myöhäisempien lajikkeiden kanssa. Myös...
IisakkiBOR

HerttuaBOR

Sato Herttua on sadontuotto-ominaisuuksiltaan muiden päätyypin vehnien tasoa. Herttua on myllyvehnä, joka on laatuominaisuuksiltaan parannus esimerkiksi Kruunuun nähden. Herttuan jyväkoko on Quarnan tasoa eli selvästi suurempi kuin Kruunulla. Myös hehtolitrapaino...
IisakkiBOR

HelmiBOR

Sato Helmillä on erittäin korkea satopotentiaali. Virallisissa lajikekokeissa Helmi on ollut satoisin aikainen kevätvehnä lähes kaikilla koepaikoilla. III-vyöhykkeellä Helmi on satoisin, ja se erottuu muista aikaisista lajikkeista jo II-vyöhykkeeltä alkaen. Helmi on...