Hankkijan TanuBOR

Aikainen tärkkelysperunalajike

Sato

Tanu on melko satoisa, runsasmukulainen lajike. Tanu on hyvä tärkkelyssadon tuottaja tärkkelystuotannon alkukauden nostoissa. Mukulat ovat pienehköjä, kulmikkaanpyöreitä, syvähkösilmäisiä ja keltamaltoisia. Tärkkelyspitoisuus on aikaisuuteen verrattuna korkea. Varastointikestävyys on kohtalaisen hyvä.

Käyttötarkoitus

Tanu on laadultaan tärkkelysperunalajike.

Viljelysuositus

Tanua suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III, IV ja V. Aikaisuudestaan huolimatta Tanu hyötyy idätyksestä. Tanu tuottaa hyvän sadon ja korkean tärkkelyspitoisuuden tiheässä kasvustossa (20-22 cm). Se sopii viljeltäväksi koko maassa.

Tanu hyötyy runsaasta N-lannoituksesta, mutta pyrittäessä aikaiseen tärkkelyssadon tuottoon on sopiva N-määrä 80-90 kg/ha.

Kasvuaika

Tanu on aikainen lajike.

Taudinkestävyys

Tanu on perunasyövän kestävä lajike. Ruvenkestävyys on melko heikko. Tanu on suhteellisen altis virustaudeille. Lehti- ja mukularuton kestävyys on heikohko.

Kasvinsuojelu

Perunaseitin kemiallinen tai viljelytekninen torjunta on tarpeen.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Hja 05672

Kauppaantulo: 1981

Kasvilajikeluetteloon tulo: 1982

Lisätietoja

Boreal, linkedin-27

Leena Pietilä

Kasvinjalostaja

Kaura, peruna

040 540 9194

Lue lisää artikkeleita