MeeriBOR

Isojyväinen luottolajike
Viljelyvarma aikainen kaura, joka on samalla myös erittäin satoisa. Suuri ja korkealaatuinen jyvä sekä luja korsi.

Sato

Meeri on aikainen, mutta erittäin satoisa kaura. Aikaisten kaurojen sarjassa se on hyvin kilpailukykyinen sadontuottaja. Erityisesti multamailla Meeri on tuottanut erinomaisia satoja.

Meerin sadon laatu on erinomainen ja soveltuu erittäin hyvin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi. Tuhannen jyvän paino on aikaisten lajikkeiden suurin ja se yltää jyväkoossa jopa useita myöhäisempiä lajikkeita paremmalle tasolle. Pienten jyvien osuus Meerin sadossa on ollut pieni ja myös hehtolitrapaino korkea.

Valkuaispitoisuus on satotasoon nähden hyvä. Jyvä on valkoinen ja kuori melko ohut. Meerin rasvapitoisuus ei nouse liian korkeaksi elintarviketuotannon prosesseja  ajatellen, joten myös tämä puoltaa tuotannon suuntaamista elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi ja vientiin.

Käyttötarkoitus

Meerin sato soveltuu erittäin hyvin myllykauraksi ja vientiin, mutta myös rehukauraksi niin teolliseen käyttöön kuin kotoiseen ruokintaan.

Viljelysuositus

Meeri soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Lujan kortensa ansiosta Meeri menestyy kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla erinomaisesti. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon. Kasvunsääteiden käyttöä mietittäessä on hyvä selvittää sadon käyttökohde sekä sadon ostajan asettamat suositukset ja rajoitukset. Suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV.

Kasvuaika

Meeri on yksi markkinoiden aikaisimmista kauroista.

Korsi

Meerin laonkestävyys on hyvä. Borealin viljelyteknisissä kokeissa multavilla mailla Meeri on hyötynyt kasvunsäädekäsittelystä. Käsittely on nostanut satoa hieman ja vaikuttanut positiivisesti myös tuhannenjyvän painoon.

Taudinkestävyys

Meeri on lehtilaikun kestävyydeltään hyvä. Borealin viljelyteknisissä kokeissa tautiruiskutukset ovat lisänneet Meerin satoa vain vähän. Sadon lisäys on ollut noin 3-5 %. Meerin hehtolitrapainoon ja jyväkokoon taudintorjunnalla ei kokeissa ole ollut käytännössä vaikutusta.

Siemenen peittaus ja tautien torjuntaruiskutus ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä. Mikäli kesän sääolot suosivat ruosteiden leviämistä, lippulehtivaiheen tautitorjunta on kannattava toimenpide.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 07015
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2012

Lajikevertailu

Aikaiset kaurat, Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 NELLA BOR 12 6095 103 91 945 18 92 38,1 52,7 13,3 20,8 683 55,0 2,3
2 NIKLAS BOR (M) 31 5904 100 92 927 15 92 39,9 53,2 13,9 22,1 696 53,1 4,0
4 PERTTU BOR 12 6189 105 92 950 13 91 38,1 54,4 13,4 21,4 702 43,0 3,6
5 LUUKAS BOR 13 6282 106 92 935 13 92 39,1 53,2 13,5 21,8 729 57,9 3,4
6 MEERI BOR 4 5554 94 93 930 .. 94 39,3 53,1 13,9 .. 634 52,4 4,5
7 AKSELI BOR 51 5830 99 93 945 13 87 32,7 54,4 13,9 22,2 690 23,1 7,8
8 MARIKA 16 5831 99 95 963 14 89 38,1 53,5 13,5 22,3 659 55,9 4,5
9 AVETRON 4 6209 105 95 965 .. 94 34,6 54,4 13,5 22,1 705 .. ..
10 KONTIO 16 5975 101 96 973 24 96 39,4 52,3 13,4 21,6 680 71,0 2,4

 

Edustajat

Lisätietoja

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Kaura
050 376 6737
hanna.haikka(at)boreal.fi