MeeriBOR

Isojyväinen luottolajike
Viljelyvarma aikainen kaura, joka on samalla myös erittäin satoisa. Suuri ja korkealaatuinen jyvä sekä luja korsi.

Sato

Meeri on aikainen, mutta erittäin satoisa kaura. Aikaisten kaurojen sarjassa se on hyvin kilpailukykyinen sadontuottaja. Erityisesti multamailla Meeri on tuottanut erinomaisia satoja.

Meerin sadon laatu on erinomainen ja soveltuu erittäin hyvin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi. Tuhannen jyvän paino on aikaisten lajikkeiden suurin ja se yltää jyväkoossa jopa useita myöhäisempiä lajikkeita paremmalle tasolle. Pienten jyvien osuus Meerin sadossa on ollut pieni ja myös hehtolitrapaino korkea.

Valkuaispitoisuus on satotasoon nähden hyvä. Jyvä on valkoinen ja kuori melko ohut. Meerin rasvapitoisuus ei nouse liian korkeaksi elintarviketuotannon prosesseja  ajatellen, joten myös tämä puoltaa tuotannon suuntaamista elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi ja vientiin.

Käyttötarkoitus

Meerin sato soveltuu erittäin hyvin myllykauraksi ja vientiin, mutta myös rehukauraksi niin teolliseen käyttöön kuin kotoiseen ruokintaan.

Viljelysuositus

Meeri soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Lujan kortensa ansiosta Meeri menestyy kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla erinomaisesti. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon. Kasvunsääteiden käyttöä mietittäessä on hyvä selvittää sadon käyttökohde sekä sadon ostajan asettamat suositukset ja rajoitukset. Suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV.

Kasvuaika

Meeri on yksi markkinoiden aikaisimmista kauroista.

Korsi

Meerin laonkestävyys on hyvä. Borealin viljelyteknisissä kokeissa multavilla mailla Meeri on hyötynyt kasvunsäädekäsittelystä. Käsittely on nostanut satoa hieman ja vaikuttanut positiivisesti myös tuhannenjyvän painoon.

Taudinkestävyys

Meeri on lehtilaikun kestävyydeltään hyvä. Borealin viljelyteknisissä kokeissa tautiruiskutukset ovat lisänneet Meerin satoa vain vähän. Sadon lisäys on ollut noin 3-5 %. Meerin hehtolitrapainoon ja jyväkokoon taudintorjunnalla ei kokeissa ole ollut käytännössä vaikutusta.

Siemenen peittaus ja tautien torjuntaruiskutus ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä. Mikäli kesän sääolot suosivat ruosteiden leviämistä, lippulehtivaiheen tautitorjunta on kannattava toimenpide.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 07015
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2012

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 NELLA BOR 12 5891 102 92 945 20 92 37,6 52,4 13,2 21,2 661 52,8 2,3
2 NIKLAS BOR (M) 27 5793 100 92 929 14 92 40,0 53,1 13,8 22,4 683 51,2 4,1
4 PERTTU BOR 12 5984 103 92 949 15 91 37,6 54,1 13,3 21,8 680 40,8 3,7
5 LUUKAS BOR 13 6166 106 93 935 13 92 39,0 53,2 13,4 22,1 716 56,7 3,6
6 MEERI BOR 6 5656 98 93 936 15 94 39,2 53,4 13,7 .. 643 50,8 4,6
7 AKSELI BOR 54 5676 98 94 949 16 88 32,5 54,3 13,8 22,5 671 22,0 8,3
8 RIINA BOR 2 6067 105 94 939 0 83 35,6 54,1 13,7 .. 696 .. ..
9 ALKU BOR 4 6107 105 95 968 10 87 34,5 53,0 13,1 22,5 688 .. ..
10 AVETRON 7 5970 103 95 961 22 94 34,5 54,2 13,6 22,1 684 .. ..
11 MARIKA 16 5731 99 95 962 14 89 37,9 53,5 13,4 22,6 648 54,6 4,6
12

 

Edustajat

Lisätietoja

Leena Pietilä

Leena Pietilä

Kasvinjalostaja

Kaura, peruna
040 540 9194
leena.pietila(at)boreal.fi