MeeriBOR

Viljelyvarma aikainen kaura. Yksi markkinoiden aikaisimmista kauroista ja samalla myös erittäin satoisa. Tämä taudinkestävä luottolajike menestyy kaikilla maalajeilla ja on lujan kortensa ansiosta erityisen edukseen multavilla mailla. Meerin jyvä on suuri ja korkealaatuinen.

Sato

Meeri on aikainen, mutta erittäin satoisa kaura. Aikaisten kaurojen sarjassa se on hyvin kilpailukykyinen sadontuottaja. Erityisesti multamailla Meeri on tuottanut erinomaisia satoja.

Meerin sadon laatu on erinomainen ja soveltuu erittäin hyvin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi. Tuhannen jyvän paino on aikaisten lajikkeiden suurin ja se yltää jyväkoossa jopa useita myöhäisempiä lajikkeita paremmalle tasolle. Pienten jyvien osuus Meerin sadossa on ollut pieni ja myös hehtolitrapaino korkea.

Valkuaispitoisuus on satotasoon nähden hyvä. Jyvä on valkoinen ja kuori melko ohut. Meerin rasvapitoisuus ei nouse liian korkeaksi elintarviketuotannon prosesseja  ajatellen, joten myös tämä puoltaa tuotannon suuntaamista elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi ja vientiin.

Käyttötarkoitus

Meerin sato soveltuu erittäin hyvin myllykauraksi ja vientiin, mutta myös rehukauraksi niin teolliseen käyttöön kuin kotoiseen ruokintaan.

Viljelysuositus

Meeri soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Lujan kortensa ansiosta Meeri menestyy kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla erinomaisesti. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon. Kasvunsääteiden käyttöä mietittäessä on hyvä selvittää sadon käyttökohde sekä sadon ostajan asettamat suositukset ja rajoitukset. Suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV.

Kasvuaika

Meeri on yksi markkinoiden aikaisimmista kauroista.

Korsi

Meerin laonkestävyys on hyvä. Borealin viljelyteknisissä kokeissa multavilla mailla Meeri on hyötynyt kasvunsäädekäsittelystä. Käsittely on nostanut satoa hieman ja vaikuttanut positiivisesti myös tuhannenjyvän painoon.

Taudinkestävyys

Meeri on lehtilaikun kestävyydeltään hyvä. Borealin viljelyteknisissä kokeissa tautiruiskutukset ovat lisänneet Meerin satoa vain vähän. Sadon lisäys on ollut noin 3-5 %. Meerin hehtolitrapainoon ja jyväkokoon taudintorjunnalla ei kokeissa ole ollut käytännössä vaikutusta.

Siemenen peittaus ja tautien torjuntaruiskutus ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä. Mikäli kesän sääolot suosivat ruosteiden leviämistä, lippulehtivaiheen tautitorjunta on kannattava toimenpide.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 07015

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2012

Edustajat

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, linkedin-27

Leena Pietilä

Kasvinjalostaja

Kaura, peruna

040 540 9194