SynthiaBOR

Plussaa rypsin viljelyyn
Ensimmäinen Plus-rypsi eli uuden sukupolven lajike, jossa yhdistyvät satoisuus, varrenlujuus sekä aikaisuus.

Sato

Synthia on noin 10 % satoisampi lajike kuin aiemmin viljelyssä olleet rypsilajikkeet. Sen satoisuus on tullut esiin eri viljelyvyöhykkeillä.

Synthia on öljyntuotto-ominaisuuksiltaan erinomainen lajike. Virallisissa lajikekokeissa sen öljypitoisuus on kuulunut lajikkeiston kärkipäähän, mutta suuren sadon ja korkean öljypitoisuuden ansiosta Synthia tuotti kokeissa kuitenkin selvästi suurimman öljysadon. Siemenkoko ja valkuaispitoisuus ovat Synthialla nykylajikkeiden keskimääräistä tasoa. Lehtivihreäpitoisuus on koko rypsilajikkeiston alhaisin.

Käyttötarkoitus

Synthia soveltuu kasviöljyteollisuuden käyttöön.

Viljelysuositus

Synthiaa suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV. Synthia on menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla. Sitä ei kuitenkaan suositella viljeltäväksi kaikkein poudanarimmilla lohkoilla.

Kasvuaika

Synthia on aikainen lajike.

Varsi

Synthialla on rypsilajikkeiston lujin varsi. Virallisissa lajikekokeissa sen lako-% on puolet pienempi kuin eniten viljeltyjen rypsilajikkeiden. Lujan varren ansiosta Synthialla voidaan typpilannoitusta hieman lisätä tavanomaisesta rypsin lannoituksesta.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 11054
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2016

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi. (M) = Mittarilajike.

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Öljypitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
39 CORDELIA BOR 24 1797 93 108 1122 34 107 2,5 22,5 389 42,0 771 9
41 SYNTHIA BOR (M) 12 1934 100 108 1123 14 104 2,5 22,2 414 42,0 821 5
42 SYNNEVA BOR 7 1793 93 107 1116 19 106 2,4 22,8 392 41,4 756 3
43 SINUHE BOR 8 2063 107 108 1122 25 108 2,4 19,9 396 45,2 949 5
46 SW PETITA 7 1736 90 109 1129 26 105 2,7 21,9 359 43,1 775 8
49 BIRTA 3 1832 95 109 1136 27 109 2,6 22,1 389 41,8 782 9
75 KUUTAR CL BOR 8 1765 91 107 1116 33 98 2,5 22,0 372 41,3 738 7
78 AUREA CL 11 1559 81 107 1111 27 99 2,4 22,9 342 39,8 628 9
80 CORDELIA BOR 24 1797 93 108 1122 34 107 2,5 22,5 389 42,0 771 9

 

Edustajat

Lisätietoja

Anu Väinölä

Anu Väinölä

Kasvinjalostaja

Öljykasvit
050 455 2819
anu.vainola(at)boreal.fi