SynthiaBOR

Plussaa rypsin viljelyyn
Ensimmäinen Plus-rypsi eli uuden sukupolven lajike, jossa yhdistyvät satoisuus, varrenlujuus sekä aikaisuus.

Sato

Synthia on noin 10 % satoisampi lajike kuin aiemmin viljelyssä olleet rypsilajikkeet. Sen satoisuus on tullut esiin eri viljelyvyöhykkeillä.

Synthia on öljyntuotto-ominaisuuksiltaan erinomainen lajike. Virallisissa lajikekokeissa sen öljypitoisuus on kuulunut lajikkeiston kärkipäähän, mutta suuren sadon ja korkean öljypitoisuuden ansiosta Synthia tuotti kokeissa kuitenkin selvästi suurimman öljysadon. Siemenkoko ja valkuaispitoisuus ovat Synthialla nykylajikkeiden keskimääräistä tasoa. Lehtivihreäpitoisuus on koko rypsilajikkeiston alhaisin.

Käyttötarkoitus

Synthia soveltuu kasviöljyteollisuuden käyttöön.

Viljelysuositus

Synthiaa suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV. Synthia on menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla. Sitä ei kuitenkaan suositella viljeltäväksi kaikkein poudanarimmilla lohkoilla.

Kasvuaika

Synthia on aikainen lajike.

Varsi

Synthialla on rypsilajikkeiston lujin varsi. Virallisissa lajikekokeissa sen lako-% on puolet pienempi kuin eniten viljeltyjen rypsilajikkeiden. Lujan varren ansiosta Synthialla voidaan typpilannoitusta hieman lisätä tavanomaisesta rypsin lannoituksesta.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 11054
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2016

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 – 2020, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike. Kevätrypsejä ei ole ollut virallisissa lajikekokeissa vuoden 2020 jälkeen.

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Öljypitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
39 SYNTHIA BOR (M) 22 2002 100 108 1099 9 108 2,7 22,6 409 42,2 848 9
41 CORDELIA BOR 34 1870 93 109 1100 30 111 2,7 22,8 383 42,4 797 14
42 BIRTA 16 1880 94 110 1109 29 112 2,7 22,3 377 42,4 802 14
43 SINUHE BOR 8 2122 106 108 1101 23 112 2,5 20,3 389 45,3 967 10
46 AUREA CL 8 1608 80 108 1093 28 101 2,5 23,4 340 39,6 635 15
49 SW PETITA 25 1792 90 109 1105 22 108 2,8 21,7 349 43,9 793 14
75 SYNNEVA BOR 14 1963 98 108 1097 15 110 2,6 22,7 403 42,0 828 9
78 KUUTAR CL BOR 8 1824 91 108 1095 30 102 2,7 22,3 367 41,4 756 12

 

Edustajat

Lisätietoja

Anu Väinölä

Anu Väinölä

Kasvinjalostaja

Öljykasvit
050 455 2819
anu.vainola(at)boreal.fi