Viljelykierron monipuolistajat parantavat tulevia viljasatoja

2.1.2018

Pitkään jatkunut saman lajin viljely heikentää maan kasvukuntoa ja lisää kasvintuhoojien esiintymistä, jolloin sadot heikkenevät. Lajikkeet monipuoliseen viljelykiertoon löydät Borealin valikoimasta.

Viljelyn riskienhallinta muuttuvassa ilmastossa ja tuotantoympäristössä edellyttää viljelykierron monipuolistamista. Monipuolinen viljelykierto pitää yllä maan kasvukuntoa ja viljavuutta, vähentää kasvitautien riskiä sekä tasaa viljelyn riskejä ja työhuippuja.

ProAgrian mukaan viljelyn monipuolistamisen on todettu parantavan viljasatoja jopa 300-800 kg/ha. Monipuolinen viljelykierto onkin investointi, joka parantaa tilan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

Palkokasvit typensitojiksi, nurmet maan parantajiksi

Typensitojakasvien käyttö viljelykierrossa kohentaa maan kasvukuntoa ja auttaa vähentämään typpilannoituksen tarvetta. Borealin jalostamat herneet ja härkäpavut toimivat erinomaisesti viljelykierron monipuolistajana niin tavanomaisessa viljelyssä kuin luomutuotannossa.

Nurmikasvit puolestaan ovat tärkeä selkäranka niin kotieläintilojen tuotannolle kuin peltokasvien viljelykierrolle. Nurmet parantavat maan rakennetta ja tasaavat työhuippuja. Lisäksi apilanurmet toimivat typensitojakasveina.

Borealin jalostamat timoteit, nurminadat ja nurmipalkokasveista puna-apilat ovat osoittaneet viljelyvarmuutensa myös hankalilla kasvukausilla.

Öljykasveissa uusi sukupolvi

Yksipuolisessa viljan viljelyssä kasvitautien paine kasvaa. Koska öljykasveilla ja viljoilla on eri kasvitaudit, niiden käyttö katkaisee viljojen kasvitautien kierron, mikä voi pienentää torjuntatarvetta. Öljykasveilla on myös hyvä esikasviarvo, sillä se nostaa usein seuraavan viljelykasvin satotasoa, ja vaikutus voi näkyä jopa 2–3 vuotta.

Borealin öljykasvivalikoiman uutuuslajike, Plus-rypsi Synthia parantaa viljelykiertoon erinomaisesti sopivan rypsin tuotannon viljelyvarmuutta ja satoa. Synthia on vahva kasvuun lähtijä, ja sen luja varsi pitää kasvuston pystyssä. Lisäksi aikainen valmistuminen varmistaa sadon, jossa nähdään selkeä parannus aikaisempiin rypsilajikkeisiin nähden.

Menneellä kasvukaudella Synthia tuotti hienoja onnistumisia – lue lisää viljelijäkokemuksesta verkkosivuillamme. Synthian lisäksi Borealin valikoimassa on muitakin tuottavia syys- ja kevätmuotoisia öljykasveja. Tutustu vaihtoehtoihin!

Monipuolinen viljelykierto

  • Lisää satovarmuutta ja parantaa sadon määrää ja laatua
  • Vähentää kasvintuhoojien riskiä ja ravinnehuuhtoutumia
  • Kohentaa maan kasvukuntoa ja edistää luonnon monimuotoisuutta
  • Tasaa viljelyn riskejä ja työhuippuja, puskuroi vuosittaisia tulovaihteluita ja parantaa tilan kannattavuutta.

Lähde: Viljelykiertojen monipuolistaminen (ProAgria Keskusten Liitto, 2015)