Mitä jos syyskasvit eivät talvehdi? Nyt on hyvä hetki varautua uusintakylvöihin

24.3.2022

Huhti-toukokuussa selviää, miten syyskasvit selvisivät talvesta. Tällä hetkellä alalla on yksimielisyys siitä, että talvituhoja on, mutta kukaan ei tiedä, kuinka paljon. Joka tapauksessa varautuminen uusintakylvöihin kannattaa aloittaa viimeistään nyt, sillä lähes kaikista kevätsiemenistä on jo niukkuutta.

Syksyllä 2021 syyskasveja kylvettiin ennätyksellisen paljon. Luonnonvarakeskuksen Ennakollinen syyskylvöala -tilasto kertoo, että kylvössä on yhteensä 143 000 hehtaaria syysvehnää, ruista ja syysöljykasveja. Niiden lisäksi syysohraa saattaa siemenkauppaan perustuvien arvioiden mukaan olla kylvettynä jopa 10 000 hehtaaria.

Vielä ei tiedetä, miten syyskasvien talvehtiminen tänä vuonna onnistui. Pahimmassa tapauksessa uudelleen kylvettävää peltoalaa on paljon, mutta kevätsiementä saatavilla enää niukasti. Siksi varautuminen talvituhojen korjaamiseen kannattaa aloittaa heti.

Koko kasvusto meni uusiksi – öljykasvi korvaajaksi?

Kevätöljykasvit ovat hyvä vaihtoehto viljelyyn tapauksissa, joissa syyskasvusto on uusittava talvituhojen takia kokonaan. Kevätrypsin ja -rapsin siemenkustannus on suhteellisen pieni ja niiden viljelystä maksetaan peltokasvipalkkiota. Öljykasveille on myös vahva kysyntä, mikä näkyy sadon hinnoittelussa. Kasvinsuojelun kannalta hyvä uutinen on, että saatavilla on peittausaine kirppoja vastaan ja myös kuoriaistorjuntaan on käytettävissä useampi pitkävaikutteinen tuote. Öljykasvit ovat myös erinomaisia pellon kasvukunnon parantajia.

Rypsien ja rapsien lajikekehitys on mennyt viime vuosina harppauksittain eteenpäin. Synteettiset kevätrypsilajikkeet SynthiaBOR ja SynnevaBOR ovat varrenlujuudeltaan omaa luokkaansa ja tuottavat hyvin satoa aikaisuudestaan huolimatta. Kevätrapsien aikainen uutuuslajike on puolestaan LaimaBOR, jonka vahvuuksiin kuuluu korkea öljypitoisuus, erittäin alhainen lehtivihreäpitoisuus sekä populaatiolajikkeiden paras satotaso.

Kevätrypsin ja -rapsin siementen saatavuus on vielä maaliskuussa hyvä, mutta tilanne voi muuttua nopeasti.

Ylikylvö kevätvehnällä

Heikkoja syysviljakasvustoja voi myös kylvää kevätvehnän siemenellä uusiksi joko kokonaan tai osittain. Nykyaikaisella kylvökalustolla se on mahdollista ilman syyskasvuston rikkomista. Tällaiseen kylvöön kannattaa valita lajikkeeksi mahdollisimman aikainen kevätvehnä, kuten HelmiBOR tai IisakkiBOR. Lajikkeen aikaisuus lisää todennäköisyyttä, että jääntisyysvehnä ja kevätvehnä valmistuvat lähellä toisiaan.

Kasvuston yli voi kylvää myöhäisemmälläkin lajikkeella, mutta se kasvattaa riskiä, että syysvehnä on jopa ränsistynyttä kevätvehnän valmistuessa. Ylikylvöä harkittaessa on syytä ottaa huomioon myös viljakaupan vaatimukset. Rehuvehnän ostajaa sekakasvusto ei haittaa, mutta mylläri haluaa tietää, onko tavara syys- vai kevätvehnää.

Kevätvehnän siemeniä on näin maaliskuussa vielä saatavilla, mutta niukasti.

Ryhtyisitkö siementuottajaksi?

Myös siementuotanto kannattaa pitää mielessä yhtenä vaihtoehtona talvituhotilanteisiin. Siemenviljelyssä on huomioitava siementuotannon tarkat säädökset, kuten esikasvirajoitukset ja lohkojen hukkakaurattomuus. Tällöin syyskasvusto on tuhottava huolellisesti kokonaan ja kasvilaji vaihdettava toiseen. Siementuotannosta on myös tehtävä etukäteen sopimus siemenliikkeen kanssa.

Uusia siementuottajia ovat hakemassa kaikki siemenalan toimijat, joten kysyntää saattaa löytyä keväämmälläkin.