Suomalaista työtä kotimaisten lajikkeiden eteen – kasvihuoneessa nurmet kasvavat talvellakin

5.12.2018

Suomalainen työ antaa vankan perustan kasvulle, kannattavalle viljelylle ja puhtaille kotimaisille elintarvikkeille. Ilman suomalaista kasvinjalostusta maamme elintarviketuotanto ei todennäköisesti olisi kehittynyt pohjoisissa kasvuoloissamme näin laajaksi ja monipuoliseksi kuin se nyt on. Työtä uusien peltokasvilajikkeiden tuomiseksi markkinoille tehdään Borealilla ympäri vuoden.

Pelloilla syksyn kiireet ovat ohi ja talvi tekee tuloaan, mutta Borealin kasvihuoneilla on vihreää. Nurmikasvihuoneessa muun muassa timotein, nurminadan, ruokonadan ja puna-apilan vielä hyvin varhaisessa vaiheessa olevat lajikekandidaatit valmistautuvat talven tuloon muutaman plus-asteen lämpötilassa. Borealilaiset Liisi Talvio ja Kati Nieminen tekevät nurmikasveille syyskunnostuksia.

– Poistamme kasveista kaikki huonot osat, jotka keräisivät muuten vain märkyyttä kasvustoon ja lisäisivät sitä kautta riskejä kasvitaudeille. Kun kasvusto on ilmava, selviää kasvi todennäköisemmin ilman härmää ja lumihometta, sanoo Talvio.

Syyskunnostusten jälkeen lämpötila lasketaan kasvihuoneessa pakkasen puolelle, jotta kasvit saavat siementen tekemiseen tarvitsemansa kylmäkäsittelyn. Talven aikana kasvustot eivät vaadi isommin huomiota, joten työn painopiste siirtyy kasvihuoneella kasveista siemeniin.

– Katsomme yhdessä jalostajien kanssa, mitä siemeniä käytämme ja mitä emme. Mikäli tarvitsemme esimerkiksi risteytyksiä varten uutta materiaalia, lisäämme kasveja talven aikana siemenestä, sanoo Talvio.

Mukana suomalaisten ruokapöydissä

Viljelijöille ja sadon käyttäjille borealilaisten kasvihuoneella tekemä työ näkyy aikanaan uusina, satoisina ja aina edellistä sukupolvea laadukkaampina kasvilajikkeina. Kasvihuoneella nyt kasvavilla nurmikokelailla on kuitenkin vielä matkaa viralliseksi lajikkeeksi ja sieltä pellon, kotieläintuotannon ja elintarviketeollisuuden kautta suomalaisen kuluttajan pöytään. Vain pieni osa pääsee niin pitkälle.

– Osa kasveista odottaa kasvihuoneella viime kesän peltokokeiden tuloksia ja voi tulla niiden perusteella hylätyksi jatkosta. Osa taas on menossa keväällä pellolle risteytyksiin ja ovat kasvihuoneessa kasvamassa kokoa, jotta materiaalia saadaan riittävä määrä. Osa on lähdössä linjakokeisiin, kertoo Talvio

Nurmilla jalostustyön tekee haastavaksi niiden ristipölytteisyys ja monivuotisuus. Risteytyksiä ja kasviyksilöiden valintaa on tehtävä paljon, jotta lajikkeisiin löydetään parhaat mahdolliset perintötekijäyhdistelmät. Kasvinjalostus onkin pitkäjänteistä työtä, joka alkaa haluttujen ominaisuuksien tunnistamisesta ja päättyy tarkkaan testaamiseen eri tyyppisissä oloissa.

– Meidän tehtävänä on varmistaa, että tarvittavia kasveja on riittävä määrä ja että ne voivat hyvin, kiteyttää Talvio kasvihuonetyöskentelyn roolin kasvinjalostuksessa.

Työn tuloksena on markkinoille odotettavissa pohjoisiin viljelyoloihin sopivia lajikkeita, jotka vievät kotimaisen elintarvikeketjun tuottavuutta ja kestävyyttä jälleen harppauksittain eteenpäin.

 

 

Boreal Kasvinjalostus Oy:lle on myönnetty Avainlippu merkiksi suomalaisesta työstä.