TaikaBOR

TaikaBOR

Sato Taika on satoisa lajike, jonka laatu täyttää kaikki myllyteollisuuden vaatimukset. Sen jyväkoko on melko suuri ja alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on pieni. Taika on ohutkuorinen ja se sopii teolliseen kuorintaan. Hehtolitrapaino on lajikkeiston parhaimpia....
OskuBOR

OskuBOR

Sato Osku on yhtä hyvä sadontuottaja kuin myöhäiset tärkkelysperunalajikkeet. Oskun varsisto on pysty ja suhteellisen rehevä, ja se sietää erilaisia stressitiloja hyvin. Varsia ja erityisesti mukuloita Osku tuottaa runsaasti. Sadon muodostuminen ja tärkkelyksen...
OskuBOR

JussiBOR

Sato Jussi on hyvä sadontuottaja. Sen kuivuudenkestävyys on kokeissa ollut hyvä, mikä on näkynyt toisessa nostossa ja syyskesän nostossa korkeina satomäärinä. Jussi tuottaa runsaasti mukuloita/yksilö. Mukulakoko on kokeissa ollut hieman pienempi kuin muiden...
OskuBOR

TimoBOR

Sato Hankkijan Timo on satoisa varhaisperunalajike. Sen mukulat ovat kookkaita. Jo ensimmäisissä nostoissa kooltaan käyttökelpoisen sadon osuus on hyvä. Timo on laadultaan kohtalaisen hyvä varhaisperunalajike. Mukulat ovat pyöreitä, ohutkuorisia ja...
OskuBOR

TanuBOR

Sato Hankkijan Tanu on melko satoisa, runsasmukulainen lajike. Tanu on hyvä tärkkelyssadon tuottaja tärkkelystuotannon alkukauden nostoissa. Mukulat ovat pienehköjä, kulmikkaanpyöreitä, syvähkösilmäisiä ja keltamaltoisia. Tärkkelyspitoisuus on aikaisuuteen verrattuna...
TaikaBOR

PerttuBOR

Sato Perttu on sadoltaan aikaisten kaurojen kärkeä. Se nostaa satoisuudellaan aikaisten kaurojen kilpailukykyä myöhäisempiin lajikkeisiin nähden. Pertun laatu on tasapainoisen hyvä. Tuhannen jyvän paino on aikaisten lajikkeiden parhaimmistoa. Alle 2 mm jyvien osuus...
TaikaBOR

OivaBOR

Sato Oiva on kasvuaikaansa nähden erittäin satoisa kaura. Kasvuaikansa ja lujan kortensa ansiosta Oiva on menestynyt erinomaisesti II- ja III-vyöhykkeillä tuottaen hyviä satoja. Oiva-kauran sadon laatu on erinomainen. Lajike soveltuukin erittäin hyvin...
TaikaBOR

NiklasBOR

Sato Niklas on yksi aikaisimmista kauralajikkeista. Satoisuus ja aikaisuus huomioiden Niklas on erittäin kilpailukykyinen sadontuottaja jopa lähes kymmenen päivää myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna. Niklaksen sadon laatu on erinomainen. Tuhannen jyvän paino on...
TaikaBOR

DonnaBOR

Sato Donna on myöhäinen kauralajike, jonka sadontuottokyky on hyvä. Sen sadon laatu täyttää erinomaisesti myllyteollisuuden vaatimukset. Tuhannen jyvän paino on hyvä ja pienten eli alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta vähäinen. Myös hehtolitrapaino on hyvä. Donna on...
TaikaBOR

NellaBOR

Sato Nella on yksi kasvuaikaluokkansa satoisimmista kauralajikkeista. Nellan jyväkoko ja jyväkokojakauma ovat myllyteollisuuden vaatimukset hyvin täyttäviä. Nella on ohutkuorinen ja se kuoriutuu hyvin. Jyvä on valkoinen. Käyttötarkoitus Nella soveltuu myllykauraksi,...